Tips voor de aangifte inkomstenbelasting

5 min leestijd

Acht miljoen mensen hebben de afgelopen weken een blauwe envelop op de mat gekregen. Met het verzoek om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Het is voor velen een jaarlijks ritueeltje geworden: vanaf 1 maart is de vooraf ingevulde belastingaangifte in te zien en kan er aangifte worden gedaan. Wil je wat tips?

Tips voor de aangifte inkomstenbelasting #DeBudgetman

Is aangifte doen verplicht?

Ja, zodra je weet (of hebt uitgerekend) dat de fiscus meer dan €46,- van je krijgt of jij meer dan €15,- terugkrijgt, dan moet je aangifte doen. In principe heb je tot 1 mei de tijd om je aangifte in te dienen. Doe je dit voor 1 april, dan garandeert de fiscus dat je voor 1 juli bericht krijgt (geld teruggestort, of een acceptgiro dat je geld mag overmaken). Later aangifte doen kan ook; vraag dan wel voor 1 mei uitstel aan; dat voorkomt een boete. In de regel krijg je dan standaard uitstel tot 1 september.

'De aangifte is al ingevuld, maar controleer deze altijd!'

Aftrekposten rond de eigen woning

De hypotheekrente. Deze is (nog steeds) aftrekbaar van je belastbaar inkomen. De voorwaarden worden wel steeds strikter. Een overzichtje:

 • Heb je vóór 1 januari 2001 je hypotheek afgesloten dan is de rente maximaal 30 jaar aftrekbaar, zonder verdere beperkende voorwaarden.
 • Heb je na 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten, dan is de rente alleen aftrekbaar wanneer je de hypotheek binnen 30 jaar volledig aflost (lineair of annuïtair). Had je voor 2013 al een hypotheek dan is dat deel vrijgesteld van deze aflosverplichting.
 • Heb je vóór 1 januari 2018 een woning met verlies verkocht? Dan is de rente over de restschuld aftrekbaar. Verkopen met restschuld die vorig jaar zijn gedaan, leveren geen aftrekpost meer op.

Zoals inmiddels bekend is, wordt de hypotheekrenteafrek stapsgewijs afgebouwd. De betaalde hypotheekrente in 2018 is voor maximaal 49,5% aftrekbaar (2019: 49% en daarna gaat het snel naar beneden).

Erfpacht. Wanneer je woning op erfpachtgrond staat dan is de verschuldigde canon fiscaal aftrekbaar. Besluit je om de erfpacht af te kopen, dan zijn die kosten niet aftrekbaar. En om het helemaal duidelijk te maken: besluit je om te lenen voor de afkoop van je erfpacht, dan is de rente over deze lening weer wel aftrekbaar…

Andere aftrekposten. Hier geldt een eenvoudige regel: alle kosten die rechtstreeks te maken hebben met het verkrijgen van een financiering, zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan de taxatiekosten, notariskosten voor de hypotheekakte, de afsluitprovisie voor de adviseur en een eventuele boeterente. Niet aftrekbaar zijn de indirecte kosten bij een koop/verhuizing, zoals de notariskosten voor de koopakte, overdrachtsbelasting of de courtage voor de makelaar.

Aftrekposten rond het werk

Er zijn wat kosten die werkgerelateerd zijn en als aftrekposten mogen worden opgevoerd. Denk aan de volgende twee.

Reiskosten. Hier is de keuze beperkt. Onder voorwaarden zijn alleen je reiskosten aftrekbaar die met het openbaar vervoer worden gemaakt. Voor fietsen of reizen met de eigen auto (incl. carpoolen), mag de werkgever wel €0,19 per kilometer uitkeren, maar er zijn geen aftrekposten.

Voor het reizen van en naar je werk met openbaar vervoer geldt dat de afstand minimaal 10 kilometer moet zijn en de reis minimaal 1x per week moet worden gemaakt. Het is niet zo dat je de daadwerkelijk gemaakte kosten kunt declareren. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, dan is er een vastgesteld tarief dat kan worden opgevoerd. Bijvoorbeeld: bij een reisafstand van 10 km en een frequentie van 4x per week mag een bedrag van €449,- opvoeren als aftrekpost. Hier vind je een tabel van alle reisafstanden en vergoedingen.

Studiekosten. Alle studiekosten en kosten die verband houden met je studie zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Die voorwaarden zijn eenvoudig: je mag de kosten maar 1x vergoed krijgen. Wanneer je dus studiefinanciering of een volledige vergoeding van de werkgever ontvangt, dan kunnen de studiekosten niet als aftrekpost worden opgevoerd. Ontvang je geen studiefinanciering of vergoeding via de werkgever? Tel alle kosten voor boeken, lesgeld of ander lesmateriaal bij elkaar op, trek daar de drempel van €250,- van af en de rest van het bedrag is op te voeren als studiekosten.

Overige aftrekposten

Dit overzicht is niet volledig, dus zoek vooral uit of er in jouw omstandigheden nog bijzondere aftrekposten van kracht zijn. Maar vergeet deze laatste twee niet:

Ziektekosten. De laatste jaren zijn de mogelijkheden hier fors beperkt. De kosten voor de ziektekostenverzekering en het betaalde eigen risico (verplicht en vrijwillig) zijn bijvoorbeeld niet op te voeren als zorgkosten. Een overzicht van de zorgkosten die wel aftrekbaar zijn vind je hier.

Hou rekening met een stevige drempel. Verdien je (iets) meer dan modaal? Dan is het drempelbedrag €670 + 5,75% van het drempelinkomen boven de €40.619,-

Om je drempelinkomen te berekenen, verreken je je totale inkomen met alle aftrekposten uit box 1,2 en 3 zonder je persoonsgebonden aftrek mee te rekenen. Meer informatie vind je hier op de site van de belastingdienst.

Giften. De laatste aftrekpost is vrij overzichtelijk. Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar zolang de belastingdienst het goede doel ook officieel erkent door een ANBI-status. Ook hier geldt een drempel. Giften boven de drempel van 1% van het drempelinkomen mogen worden afgetrokken, met een minimum drempelbedrag van €60,-. Het maximum af te trekken bedrag is 10% van het drempelinkomen. Dit maximum geldt niet wanneer er sprake is van een periodieke gift. Deze moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd. Meer over giften lees je hier.

Heb jij nog tips voor je belastingaangifte?

Meer lezen?

4 gedachten over “Tips voor de aangifte inkomstenbelasting”

 1. Hallo…mijn vrouw heeft in 2018 een transitie vergoeding gekregen …kunnen wij die betaalde belasting aftrekken?
  Bedankt vast voor uw antwoordt.

  Beantwoorden
 2. Hi! Die drempel voor de specifieke zorgkosten en het eigen risico van meestal minder dan €585 (zoiets) kan iemand die modaal verdient toch nooit een teruggave krijgen? De drempel is immers hoger dan het eigen risico.

  Beantwoorden
  • Het eigen risico is minimaal €385, maar kan met maximaal €500,- vrijwillig worden verhoogd. In principe betaal je voor zorg een deel zelf dmv het eigen risico. De kosten die hoger zijn dan het eigen risico komen dan voor rekening van de verzekeraar. Bij sommige vormen van zorg is daarnaast sprake van een eigen bijdrage. Die kosten, plus kosten die wel met zorg te maken hebben maar niet worden vergoed door de verzekeraar kunnen worden opgevoerd via de belasting. Nibud heeft aanvullende informatie beschikbaar.

   Beantwoorden

Laat hier je reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.